Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.

Kancelaria Biegłych Rewidentów
Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica
Spółka Partnerska

tel. +48 (33) 474 22 45
fax +48 (33) 852 56 96
e-mail: biuro@q-audyt.pl


czytaj więcej
  Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.


Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.

Kancelaria Biegłych Rewidentów Matuszek, Minczanowski, Szkarłat,
Tomica Spółka Partnerska jest podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych w rozumieniu art.47 Ustawy z dnia 7 maja
2009 r. - o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649), wpisanym na listę
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3616.

Nasza Kancelaria powstała w 2010 roku na bazie czterech
niezależnych podmiotów świadczących usługi z zakresu usług
audytorskich, doradczych i księgowych. Założenie Spółki zostało
podyktowane rosnącymi wymaganiami w zakresie jakości
świadczonych usług audytorskich. Jesteśmy przekonani, że razem
będziemy w stanie zapewnić naszym Klientom wykonanie usług
audytorskich na najwyższym poziomie.

Jesteśmy biegłymi rewidentami, mającymi duże doświadczenie
zawodowe, zarówno jako audytorzy, jak i księgowi. Cechuje nas
wysoki stopień profesjonalizmu i rzetelności.

Naszym Klientom zapewniamy niezależność i obiektywizm w swoim
działaniu oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej, w tym
wysokich kryteriów poufności otrzymanych informacji.

 
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
 
Wszystkie prawa zastrzeżone Q AUDYT