Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.

Kancelaria Biegłych Rewidentów
Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica
Spółka Partnerska

tel. +48 (33) 474 22 45
fax +48 (33) 852 56 96
e-mail: biuro@q-audyt.pl


czytaj więcej

Dane teleadresowe:

Nazwa firmy:
(proszę wpisać dokładną nazwę firmy)

Adres:
(proszę wpisać dokładny adres firmy)
E-mail:
Fax:
Telefon:
 

Informacje wstępne:

Proszę podać rodzaj badania:
(proszę wybrać odpowiednią opcję)
(w przypadku badania skonsolidowanego prosimy wypełnić KARTĘ dla poszczególnych jednostek podlegających badaniu)

Ilość jednostek podlegających konsolidacji:
Przewidywana data przedłożenia sprawozdania do badania:
Oczekiwany termin przedłożenia opinii i raportu z badania:
Czy spółka posiada udziałowca zagranicznego:
(proszę wybrać odpowiednią opcję, jeśli TAK proszę również wypełnić pole "Jaki kraj")Jaki kraj ?
Rodzaj działalności (proszę podać przedmiot):
Produkcja:
Handel:
Usługi:
Inny:
 

Dane finansowe (w tys. zł):

ZA ROK: Poprzedni Badany (planowane)
SUMA BILANSOWA:
tys. zł tys. zł
- Aktywa trwałe:
tys. zł tys. zł
- Aktywa obrotowe:
tys. zł tys. zł
Kapitał własny:
tys. zł tys. zł
Wynik finansowy netto:
tys. zł tys. zł
Przychody ze sprzedaży:
tys. zł tys. zł
- Kraj:
tys. zł tys. zł
- WDT:
tys. zł tys. zł
- Eksport:
tys. zł tys. zł
Pozostałe przychody operacyjne:
tys. zł tys. zł
Przychody finansowe:
tys. zł tys. zł
Zakupy WNT / WNU:
tys. zł tys. zł
Zakupy Import (z poza terytorium EU): tys. zł tys. zł
 

Inne Informacje:

Czy sprawozdanie finansowe jednostki jest sporządzane wg MSSF/MSR:
(proszę wybrać odpowiednią opcję)Księgi rachunkowe prowadzone są:
(proszę wybrać odpowiednią opcję, jeśli przez proszę również wypełnić pole "Mejsce prowadzenia ksiąg")Miejsce prowadzenia ksiąg:
Nazwa systemu F-K:
Czy jednostka posiada samodzielne Oddziały (Zakłady):
(proszę wybrać odpowiednią opcję, jeśli TAK proszę wypełnić pole "ilość")Ilość:
Czy Odziały sporządzają jednostkowe sprawozdania finansowe:
(proszę wybrać odpowiednią opcję)Czy jednostka prowadzi działalność poza granicami kraju:
(proszę wybrać odpowiednią opcję, jeśli TAK proszę wypełnić pole "Kraj")Kraj:
Za jaki rok ostatnio sprawozdanie finansowe było badana: Rok: Rodzaj opinii:
Nazwa firmy audytorskiej:
Prosimy o podanie przybliżonej ilości dokumentów: Zakupy: Sprzedaż:
Zagadnienia na które jednostka chciałaby zwrócić szczególną
uwagę lub omówić z biegłym rewidentem:
Sporządził:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone Q AUDYT